Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan kerkliederen en andere liederen die - onder voorwaarden - vrij gebruikt kunnen worden.

Nederlandstalige liederen

Acclamatie bij de voorbedenSATB
naar Richard Farrant (16e eeuw)
Acclamatie bij de voorbedeneenstemmig
Acclamatie bij de voorbedenSTB
uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea)
Acclamatie bij de voorbeden (Kerstmis)eenstemmig
voor in de Kersttijd
Acclamatie bij de voorbeden (Veertigdagentijd)eenstemmig
voor in de Veertigdagentijd; melodie: Attende Domine
AndreasmisSATB + begeleiding
vier vaste gezangen
Ave Maria (Nederlands)refreinlied, STB
uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea)
Broodliedjecoupletlied, eenstemmig
lied voor kindervieringen
Coupletten bij de kruiswegstatiescoupletlied, eenstemmig
Veertigdagentijd
De wijde wereld inrefreinlied, eenstemmig
slotlied voor kindervieringen
De wijde wereld in (communievieringen)refreinlied, eenstemmig
versie voor Eerste Communie
Doopliedcoupletlied, eenstemmig
kinderdoopvieringen
DoortochtmisSA(T)B + begeleiding
vijf gezangen
Drie herdertjescoupletlied, drie- of eenstemmig
kerstlied voor kinderkoor
Een koningcoupletlied, eenstemmig
kinderlied voor Palmzondag, Christus Koning, algemeen
Feestliedjecoupletlied, eenstemmig
openingslied voor viering met kinderen op feestdagen
Foem, foem, foemcoupletlied, eenstemmig
op de melodie van het Catalaanse Fum, fum, fum
GeloofsbelijdenisSATB
naar een Anglicaanse psalmzetting
God gaat meecoupletlied, eenstemmig + r (SATB of eenstemmig)
slotlied
Hymnecoupletlied, eenstemmig + r SATB
loflied met tekst naar Cædmon (7e eeuw)
Het kerstverhaal gezongen en verteldcoupletlied, eenstemmig
kinderkerstvieringen
Kerstwenscoupletlied, eenstemmig
kinderkerstvieringen
Lam Godseenstemmig
voor kinderkoor
Lam GodsSATB
gebaseerd op Anglicaanse Psalmzetting
Lied om vergevingrefreinlied, eenstemmig
Lied van Thomasrefreinlied, SATB
Paastijd
Lied voor tweerefreinlied, eenstemmig
huwelijk of huwelijksjubileum
Mariaeenstemmig of SAB
op de melodie van "Wees gegroet, o sterre"
Mis "Kom Schepper, Geest"SATB
vier vaste gezangen
Mis ter ere van de H. MonicaSAB + begeleiding
vier vaste gezangen
Misa Kalibobo NeerlandicaSTB
Mis uit Papoea-Nieuw-Guinea
Nieuweling in mensenlandcoupletlied, eenstemmig
kinderdoopvieringen
Om te beginnencoupletlied, eenstemmig
openingslied
Onderkomencoupletlied,SATB
Onze Vader (Rimski-Korsakov, in de nieuwe r.-k. vertaling, 2016)SATB
nieuwe r.-k. vertaling voor Nederland en Vlaanderen (2016); naar Otsje Nasj (Otche Nash / Отче Нашъ) van N. Rimski-Korsakov
Onze Vader (in de nieuwe r.-k. vertaling, 2016)eenstemmig
nieuwe r.-k. vertaling voor Nederland en Vlaanderen (2016)
Onze Vader (in de nieuwe r.-k. vertaling, 2016)refreinlied, STB
uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea)
Onze Vaderrefreinlied, STB
uit Misa Kalibobo (Papoea-Nieuw-Guinea)
Onze Vadereenstemmig of SATB
Vlaamse r.-k. tekst
Palmpaasliedcoupletlied, eenstemmig
kinderlied voor palmpaasoptocht
Pinksterliedcoupletlied, eenstemmig
Pinksteren
Psalm 15SATB
Anglicaanse psalmzetting
Refrein bij het lijdensverhaaleenstemmig
lied voor kindervieringen
Reislied van de Wijzencoupletlied, eenstemmig
Kerst, Driekoningen
Het Rijk van Godcoupletlied met fluitpartij
canonische begeleiding
Tenslottecoupletlied, eenstemmig (of SATB)
uitvaarten
Van mens tot mensrefreinlied, eenstemmig
vredeswens
Verhaallied van de uittochtcoupletlied, eenstemmig
Exodus (Paaswake)
Wat Jesaja zegtcoupletlied, eenstemmig
kindervieringen in de advent
Water en Geestcoupletlied, eenstemmig
doopviering (ook volwassenen), Doop van de Heer, Johannes de Doper
Zegenvoorzang + SATB
te zingen na "De Levende zegene..." (Gezangen voor Liturgie 344)
Zing het morgenlicht tegemoetrefreinlied, SATB + voorzang
Paastijd
Zing voor de goede Godcoupletlied; m.: Nun danket alle Gott (Crüger)
huwelijk
Zoals zonlichteenstemmig doorgecomponeerd
Paastijd
Een zonnelied in de 21e eeuwcoupletlied, eenstemmig
naar het zonnelied van St. Franciscus

Niet-kerkelijke liederen

Ännchen von TharauSATB
alternatieve Nederlandse tekst op en over een Duitse klassieker van het koorrepertoire
AnnemuziekeSATB
quodlibet van ‘Wel Annemarieke’ en ‘Hemel en aarde’
Duizend liedjesrefreinlied, eenstemmig
Sinterklaaslied
Goed gezelschap en vertierSTB
vertaling van Pastime with Good Company (Henry Tudor, 1513)
Lang zullen zij leven hoogSATB
quodlibet van ‘Lang zullen zij leven’ en ‘Zij leven hoog’ (‘Lang zal hij/zij leven’ en ‘Hij/Zij leve hoog’)
$value) { if (preg_match('/'.trim($value).'/',$host)) { $tel = false; }; } if ($tel) { $filename = "liederen-tellers/".$TELLERfile.".txt"; $datumtijd = date("Y-m-d\TH:i:s"); if ($TELLERfile=='welkom') { $logtekst = $datumtijd.' '.$host.' '.$TELLERtext; } else { $logtekst = $datumtijd.' '.$host.' '.$TELLERtext; } if (is_file($filename)) { $h = fopen ($filename,'a'); fwrite($h,"$logtekst"."\n"); fclose($h); } $h = fopen ('liederen-tellers/'.date('Y.m').'.txt','a'); fwrite($h,$datumtijd.' '.$host.' '.$TELLERfile.' '.$TELLERtext."\n"); fclose($h); } elseif ($eigenIPadres) { // eigen IP-adres if (!isset($_GET["type"])) { echo '

niet geteld

'; }; }; ?>