Welkom bij liederen.org!

Op liederen.org staan kerkliederen en andere liederen die - onder voorwaarden - vrij gebruikt kunnen worden.

Werk van Jeroen Warner

Lied voor tweerefreinlied, eenstemmig
huwelijk of huwelijksjubileum